ARMVS / RMZO

Održano treće u nizu predavanje za ARMVS obuku

U sklopu projekta koji Radio-klub "Novi Beograd" sprovodi zajedno sa Ministarstvom odbrane kao partnerom ("Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama"), održano je i treće trosatno predavanje. Ovog puta, polaznici su nakon odslušanih izlaganja predavača imali prilike da se i sami okušaju u radu simulirane radio-mreže. Svakom polazniku je bilo dodeljeno zaduženje da se u okviru simulacije prijavi upravnoj stanici i prenosi telegrame izmedju upravne stanice i subjekta kome je dodeljen (hitna pomoć, vatrogasci, spasilačke službe, policija, i sl.).

Nastavljena teorijska obuka polaznika ARMVS obuke

Posle prvog predavanja na kome je akcenat bio na upoznavanju polaznika sa osnovama rada amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama i pravnom okviru delovanja i angažovanja radio-amatera, obuka polaznika je nastavljena predavanjima o konkretnom radu u praksi, procedurama i pravilima saobraćaja, specifičnim situacijama, pređašnjim iskustvima sa akcentom na 199. i 2014. godinu itd. Da se predavanja dopadaju polaznicima, jasno je iz velikog broja pitanja koja postavljaju i veoma aktivno učestvuju u diskusiji.

Projekat "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama" naš klub realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije.

 

Počela teorijska obuka u okviru obuke za rad u ARMVS

U četvrtak, 16. septembra 2021. godine, u prostorijama kluba započeo je teorijski deo obuke licenciranih radio-amatera za rad u Amaterskoj radio-mreži u vanrednim situacijama (ARMVS). Obuka se održava u sklopu projekta pod nazivom "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama", koji naš klub realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije.

Interesovanje je veliko, pa se već razmišlja o daljem razvoju projekta i budućim obukama.

 

Održana praktična nastava u okviru ARMVS obuke

Polaznici obuke za rad u vanrednim situacijama koja se održava u okviru projekta "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama" su imali priliku da tokom celodnevnog programa steknu ili obnove praktična znanja neophodna za rad na terenu. Program je obuhvatao tehnike postavljanja i puštanja u rad agregata, podizanja šatora, postavljanja nekoliko tipova antena, pripreme antenskih kablova i lemljenja konektora i održavanja veza iz terenskih uslova itd.

Obukom za rad u ARMVS, polaznici će steći teorijska i praktična znanja neophodna za bezbedan, efikasan i organizovan rad u terenskim uslovima.

Poziv radio-amaterima za obuku za rad u ARMVS

Poštovani, 

Radio-klub „Novi Beograd“ poziva sve zainteresovane licencirane radio-amatere da se priključe besplatnoj osnovnoj obuci za rad u Amaterskoj radio mreži u vanrednim situacijama (ARMVS). Obuka se organizuje u sklopu realizacije projekta “Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže za vanredne situacije“, koji je sufinansiran od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Takođe, pozivamo sve zainteresovane kandidate, koji su već prošli osnovnu obuku da se prijave za obuku instruktora za rad u Amaterskoj radio mreži u vanrednim situacijama (ARMVS).

Obuka će obuhvatati praktični i teorijski deo, kao i završnu, pokaznu vežbu. Teorijska obuka će biti održana tokom septembra i oktobra u prostorijama radio-kluba „Novi Beograd“, dok će praktične obuke i uvežbavanja biti održani tokom septembra, oktobra i novembra na nekoliko terenskih lokacija na teritoriji Grada Beograda.

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 01.09.2021. na broj telefona 060/6614-729 ili na e-mail adresu rklub@yu1fjk.org. Projektni tim će obaviti konačnu selekciju prijavljenih kandidata. Svi polaznici koji uspešno završe obuku, dobiće odgovarajući sertifikat.

 

U Beogradu,

25.08.2021.

Vođa projektnog tima 

Zoran Vukelić YU1EP

 

Radio-klub "Novi Beograd" ponovo realizuje projekat u saradnji sa Ministarstvom odbrane

Radio-klub "Novi Beograd" realizuje projekat pod nazivom "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio mreže u vanrednim situacijama".

Projekat se realizuje na teritoriji Grada Beograda, u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, koje sufinansira projekat. Cilj projekta je afirmacija volonterizma i osećaja društvene odgovornosti u zaštiti u odbrani ljudskih života i imovine tokom vanrednih situacija na definisan, bezbedan i organizovan način. Projektne aktivnosti počinju od 1. avgusta ove godine i traju sve do 22. novembra. U periodu od gotovo četiri meseca, Radio-klub "Novi Beograd" će obučiti 12 radio-amatera za rad u vanrednim situacijama i 5 radio-amatera obučenih kroz prethodne ARMVS projekte za instruktore, kao i nabaviti deo neophodne opreme koja će olakšati rad u vanrednim situacijama. Obučavamo se i opremamo, u nadi da nam nikada neće zatrebati.

Ovo je četvrti projekat na kome naš klub sarađuje sa Ministarstvom odbrane, koje pruža veoma veliku podršku našim aktivnostima.

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

  

 

Obaveštenje o aktivnostima kluba

Poštovani,

obaveštavamo članove i zainteresovanu javnost da Radio-klub "Novi Beograd" neće održavati sastanke sa članstvom do prestanka vanrednog stanja uvedenog u Republici Srbiji povodom pandemije virusa COVID-19.

Obuka za sticanje radio-amaterskih licenci koja je u toku, takodje se odlaže do prestanka vanrednog stanja. O terminu nastavka obuke, svi polaznici će biti blagovremeno obavešteni.

Radio-klub "Novi Beograd" je u stalnom kontaktu sa Štabom za vanredne situacije GO Novi Beograd i biće na raspolaganju u slučaju potrebe.

Budite pametni, pazite na sebe i svoje bližnje a umesto druženja u klubu - čujemo se u etru do stabilizacije situacije i prestanka vanrednog stanja.