ARMVS / RMZO

Realizacija projekta "Amaterske radio-komunikacije u vanrednim okolnostima"

Пројекат радио-клуба „Нови Београд“ „Аматерске радио-комуникације у ванредним околностима“ прихваћен је од стране конкурсне комисије Министарства одбране, а на основу конкурса за доделу средстава за 2014.г. Први пут у ближој историји један државни орган организовано приступа припреми удружења грађана за одбрамбене припреме, у овом случају: Министарство одбране Р.Србије.

Радио-клуб „Нови Београд“ је у потпуности реализовао наведени пројекат, а предавањима и практичним радом обрађене су све теме предвиђене пројектом.

Водећи се чињеницом да је у почетној фази битније улагати у знање и вештине радио-аматера, него у материјална средства, сам пројекат је имао првенствени циљ стварања базе људских ресурса која може успешно да одговори задацима за потребе одбране и ванредних ситуација, ангажовањем на пословима радио-комуникација.

Циљ пројекта је био обука радио-аматера за рад у ванредним околностима, а што се не изучава на основним курсевима за полагање испита за радио-аматере (аматерске радио-операторе).

Предавања на курсу редовно је похађало и успешно завршило укупно 33 полазника - радио-аматера. За похађање курса пријавило се преко 40 кандидата, али нису сви могли да ускладе своје професионалне и личне обавезе са терминима предавања.

Предавања су се одвијала у просторијама радио-клуба „Нови Београд“ у групама од 9 до 14 полазника, радним данима, а по потреби и суботом. Практичан рад на терену и увежбавање извођено је на територији Градске општине Нови Београд.

Предавања и практичан рад са учесницима у пројекту извели су чланови РК „Нови Београд“: Синиша Радуловић YU1RA, Иван Тодоровић YUØU, Драган Антонић YU1UO, Зоран Вукелић YU1EP.

Konkurs Ministarstva Odbrane za 2014-rezultat

Na konkursu Ministarstva Odbrane Republike Srbije za 2014.g. o kojem je pisano pre oko mesec dana, projekt kojim je naš klub konkurisao, je prošao bez primedbi od strane MO i sada, naravno, ostaje obaveza da se projekat realizuje.

Konkurs Ministarstva Odbrane za 2014

Ministarstvo Odbrane Republike Srbije je 22.10.2014.g. na svom sajtu na web stranici http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=7360 objavilo javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2014.g.

Radio-klub "Novi Beograd" je konkurisao na ovom konkursu priloživši svu traženu dokumentaciju za prijavu na konkurs kao i projektnu dokumentaciju. Naravno, kao i obično, na izradi projektne dokumentacije, najviše su se angažovali Siniša Radulović YU1RA i Zoran Vukelić YU1EP. Projektna dokumentacija je predata i sada samo treba sačekati odgovor MO R.Srbije.