ARMVS / RMZO

Amaterska radio-mreža u vanrednim situacijama (ARMVS)

 

Amaterska radio-mreža u vanrednim situacijama (radio mreža za opasnost) se aktivira u slučaju nastupanja vanrednih situacija, kao što su poplave, zemljotresi, hemijski akcidenti ili bilo koja druga situacija u kojoj državne službe ne mogu samostalno da održavaju komunikaciju. U tim slučajevima, na zahtev štaba za vanredne situacije (koji može biti regionalni, republički, gradski, opštinski ili lokalni), radio-amateri se organizuju u sopstvenu radio-mrežu kao pomoć u prenošenju informacija za potrebe štaba. Po osnovu Zakona o smanjenju tizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, radio-amateri su prepoznati kao jedna od snaga sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama (član 13. Zakona).

Najbolji primeri učešća radio-amatera u radio-mrežama u vanrednim situacijama su prilikom zemljotresa u Skoplju 1963. godine, NATO agresije na SRJ 1999. godine ili poplave u Obrenovcu i drugim delovima republike 2014. godine. Radio-amateri tom prilikom dobrovoljno stavljaju svoje znanje i opremu u službu zaštite ljudskih života i imovine.

Radio-klub "Novi Beograd" pored svojih redovnih radio-amaterskih aktivnosti, vrši i obuku i kondicioniranje članstva za rad u radio-mreži u vanrednim situacijama. Na ovim stranicama će biti objavljivane sve aktivnosti Radio-kluba "Novi Beograd" vezane za pripremu članova kluba radi delovanja u vanrednim situacijama.

- Obuka članova

- Vežbe (završne i u okviru obuke)

- Ostale aktivnosti