Korisne informacije

Uplata članarine

Svi članovi Radio-kluba "Novi Beograd" imaju obavezu da redovno izmiruju članarinu klubu. Članarina je godišnja (važi za kalendarsku godinu) i iznosi 2000 dinara. Da bi ste izvršili uplatu članarine radio-klubu potrebno je na opštoj uplatnici popuniti sledeća polja:

Uplatilac: Prezime, ime i adresa uplatioca

Svrha uplate: Članarina za ???? godinu ili godine (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017...)

Primalac: Radio-klub “Novi Beograd”, Bulevar Zorana Đinđića 166, 11070 Novi Beograd

Valuta: RSD

Iznos: 2,000.00 din

Tekući račun: 325-9500600046968-87 (OTP Banka)

Poziv na broj: 2024-broj članske karte (ukoliko nemate člansku kartu, onda umesto broja karte upišite vaš JMBG. Ukoliko plaćate zaostalu članarinu za predhodne godine, umesto 2024 upišite godinu ili godine za koju/koje plaćate članarinu).

 

Instrukcije za popunjavanje uplatnice možete preuzeti i sačuvati >> KLIKOM OVDE <<

 

QSL biro

Radio-klub "Novi Beograd" organizuje prijem dolaznih QSL karata i predaju QSL birou odlaznih QSL karata za sve svoje članove. Svi korisnici QSL biroa moraju imati izmirenu članarinu za period u kome koriste usluge QSL biroa da bi ostvarili pravo na uslugu po povlašćenim cenama. Korisnikom QSL biroa se smatra radio-klub ili pojedinac, bez obzira na broj pozivnih znakova koje koristi. Sve uplate za korišćenje QSL biroa se uplaćuju isključivo na tekući račun Savez radio-amatera Srbije.

PRIJEM QSL KARATA:

Sve QSL karte koje QSL biro Saveza radio-amatera Srbije primi za naše članove, periodično se u dogovoru sa QSL menadžerom SRS dostavljaju našem klubu. Sve pristigle karte, članovi mogu preuzeti ponedeljkom, u redovnom terminu okupljanja članstva.

Za sve članove kluba koji imaju plaćenu članarinu SRS ili su pretplatnici YU QSL biroa, prijem karata je besplatan do količine od 1kg, dok se preko toga naplaćuje u iznosu od 1000 dinara po kilogramu. Za članove kluba koji nisu članovi SRS, prijem karata se naplaćuje po cenovniku SRS (trenutno 2000 dinara po 1kg).

SLANJE QSL KARATA:

Sve QSL karte koje naši članovi žele da pošalju, periodično se u dogovoru sa QSL menadžerom SRS dostavljaju za odlaz.

BITNO:

- QSL karte mogu imati maksimalne dimenzije 140x90 mm.
- Papir od kojeg su izrađene QSL karte mora biti minimalne težine 140gr/m2.
- QSL karte za otpremu moraju biti sortirane po zemljama pa zatim po pozivnim znacima primalaca. Ukoliko QSL karte nisu razdvojene po odredišnim zemljama/biroima, iste će biti vraćene pošiljaocu!
- QSL karte za primaoce u SAD, Kanadi i Australiji moraju se sortirati po pozivnim oblastima kako je navedeno u evidenciji QSL biroa na Sajtu IARU.
- QSL karte za otpremu moraju biti upakovane tako da se ne rasipaju do trenutka obrade: uvezane kanapom ili umotane u pouzdan omot.

Za sve članove kluba koji imaju plaćenu članarinu SRS ili su pretplatnici YU QSL biroa, slanje karata je besplatno do količine od 1kg. Svaka dodatna količina se naplaćuje po cenovniku SRS (trenutno 2000din po 1kg). Za članove kluba koji nisu članovi SRS, slanje karata se naplaćuje po cenovniku SRS (trenutno 2500 dinara po 1kg).

Ukoliko je potrebno, sve uplate za korišćenje QSL biroa vršiti nalogom za uplatu:
Primalac: Savez radio-amatera Srbije, Trg Republike 3/VI, 11000 Beograd.
Svrha uplate: QSL biro
Tekući račun: 205-2452-07
Poziv na broj: <broj radio-amaterske licence> ili <Vaš JMBG (13 cifara)>

QSL menadžer Saveza radio-amatera Srbije: Milorad Balešević YU1GU

QSL menadžer Radio-kluba "Novi Beograd": Ivan Urošević YT5U

Pravilnik o radu YU QSL biroa pri Savezu radio-amatera Srbije možete preuzeti >>OVDE<<

E-mailing lista radio-kluba "Novi Beograd"

Radio-klub "Novi Beograd" ima oformljenu mailing listu čiji je osnovni cilj informisanje članstva o dešavanjima u klubu i ostalim događajima vezanim za radio-amaterizam.

Lista je zatvorenog tipa što znači da članovi liste mogu biti isključivo članovi kluba. 

Da bi neko postao član ove liste potrebno je poslati mail na mail radio-kluba rklub (at) yu1fjk.org sa zahtevom radi uključenja na listu. Ako se zahtev odobri, tj. ako je neko član kluba tada administrator liste upisuje člana na listu i time je postupak završen. Maksimalna veličina e-mail poruke je ograničena na 1MB. Nisu dozvoljene verske, nacionalističke, političke i privredne teme. Član se u svakom momentu može sam isključiti sa liste koristeći link koji se nalazi na kraju svakog pristiglog e-maila. Zabranjeno je mailove sa klubske liste slati na druge liste, kao i drugim pojedincima bez prethodnog odobrenja autora teksta.

Ukoliko neko ko nije član liste pošalje mail na listu, administrator liste će dobiti informaciju o tome da neko ko nije član pokušava da pošalje e-mail. Administrator odlučuje da li će taj e-mail biti propušten na listu ili ne (u slučaju da je informacija od interesa za članove kluba, takav mail će biti prosleđen članovima kluba preko mailing liste).

Ukoliko ste zainteresovani da postanete član liste a imate uslov, postupite po proceduri opisanoj u ovom članku.