Get Adobe Flash player

Korisne informacije

Parametri za uplatu članarine

Da bi ste izvršili uplatu članarine radio-klubu potrebno je na opštoj uplatnici popuniti sledeća polja:

Uplatilac: Prezime, ime i adresa uplatioca

Svrha uplate: Članarina za ???? godinu ili godine (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017...)

Primalac: Radio-klub “Novi Beograd”, Bulevar Zorana Đinđića 166, 11070 Novi Beograd

Valuta: RSD

Iznos: 2,000.00 din

Tekući račun: 325-9500600046968-87 (OTP Banka)

Poziv na broj: 2022-broj članske karte (ukoliko nemate člansku kartu, onda umesto broja karte upišite vaš JMBG. Ukoliko plaćate zaostalu članarinu za predhodne godine, umesto 2022 upišite godinu ili godine za koju/koje plaćate članarinu).

E-mailing lista radio-kluba "Novi Beograd"

Radio-klub "Novi Beograd" ima oformljenu mailing listu na "Burina.net" serveru, kojoj je osnovni cilj informisanje članstva o dešavanjima u klubu kao i ostalim događajima vezanim za radio-amaterizam.

Lista je zatvorenog tipa što znači da su članovi liste samo članovi kluba. Slanjem e-mail poruke na adresu yu1fjk-list@yu1fjk.org svi registrovani članovi liste primaju taj e-mail. Naravno, član liste može sa "reply" odgovoriti na e-mail ili samo pratiti poruke.

Da bi neko postao član ove liste potrebno je poslati mail na mail radio-kluba rklub@yu1fjk.org sa zahtevom radi uključenja na listu. Ako se zahtev odobri, tj. ako je neko član kluba tada administrator liste upisuje člana na listu i time je postupak završen. Maksimalna veličina e-mail poruke je ograničena na 1MB. Nisu dozvoljene verske, nacionalističke, političke i privredne teme. Član se u svakom momentu može sam isključiti sa liste koristeći link koji se nalazi na kraju svakog pristiglog e-maila. Zabranjeno je mailove sa klubske liste slati na druge liste, kao i drugim pojedincima bez prethodnog odobrenja autora teksta.

Ukoliko neko ko nije član liste pošalje mail na listu, administrator liste će dobiti informaciju o tome da neko ko nije član pokušava da pošalje e-mail. Administrator odlučuje da li će taj e-mail biti propušten na listu ili ne (u slučaju da je informacija od interesa za članove kluba, takav mail će biti prosleđen članovima kluba preko mailing liste).

Ukoliko ste zainteresovani da postanete član liste a imate uslov, postupite po proceduri opisanoj u ovom članku.