ARMVS / RMZO

Poziv radio-amaterima za obuku za rad u ARMVS

Poštovani, 

Radio-klub „Novi Beograd“ poziva sve zainteresovane licencirane radio-amatere da se priključe besplatnoj osnovnoj obuci za rad u Amaterskoj radio mreži u vanrednim situacijama (ARMVS). Obuka se organizuje u sklopu realizacije projekta “Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže za vanredne situacije“, koji je sufinansiran od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Takođe, pozivamo sve zainteresovane kandidate, koji su već prošli osnovnu obuku da se prijave za obuku instruktora za rad u Amaterskoj radio mreži u vanrednim situacijama (ARMVS).

Obuka će obuhvatati praktični i teorijski deo, kao i završnu, pokaznu vežbu. Teorijska obuka će biti održana tokom septembra i oktobra u prostorijama radio-kluba „Novi Beograd“, dok će praktične obuke i uvežbavanja biti održani tokom septembra, oktobra i novembra na nekoliko terenskih lokacija na teritoriji Grada Beograda.

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 01.09.2021. na broj telefona 060/6614-729 ili na e-mail adresu rklub@yu1fjk.org. Projektni tim će obaviti konačnu selekciju prijavljenih kandidata. Svi polaznici koji uspešno završe obuku, dobiće odgovarajući sertifikat.

 

U Beogradu,

25.08.2021.

Vođa projektnog tima 

Zoran Vukelić YU1EP