ARMVS / RMZO

Nastavljena teorijska obuka polaznika ARMVS obuke

Posle prvog predavanja na kome je akcenat bio na upoznavanju polaznika sa osnovama rada amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama i pravnom okviru delovanja i angažovanja radio-amatera, obuka polaznika je nastavljena predavanjima o konkretnom radu u praksi, procedurama i pravilima saobraćaja, specifičnim situacijama, pređašnjim iskustvima sa akcentom na 199. i 2014. godinu itd. Da se predavanja dopadaju polaznicima, jasno je iz velikog broja pitanja koja postavljaju i veoma aktivno učestvuju u diskusiji.

Projekat "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama" naš klub realizuje u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije.