KT takmičenje na 80m "NBGD"

KT na 80m NBGD 2016

 

KT Takmičenje na 80m, "Novi Beograd 2016"

 

ZVANIČNI REZULTATI

 

KT Takmičenje na 80m "Novi Beograd 2016"

 09.04.2016.g.

 zvanični rezultati

Kratkotalasno takmičenje na 80m "Novi Beograd 2016" je održano 09.04.2016.g. sa početkom u 1600 UTC.

Učestvovala je 51 stanica, stim što nekoliko stanica nije poslalo svoje dnevnike. Na adresu takmičarske komisije su stigla 46 dnevnika od kojih su 9 korišćeni kao dnevnici za kontrolu.

Stanica YU1FJK koja donosi najviše poena je sve vreme radila na pozivanju CQ tokom takmičenja tako da su sve stanice učesnice imale mogućnost da urade QSO sa tom stanicom pod jednakim uslovima.

U donjim tabelama su prikazanai neyvanični rezultati za 2016 godinu a sve dnevnike koji su poslati takmičarskoj komisiji mogu se preuzeti OVDE. Klikom na pozivni znak možete pogledati pregled grešaka za svaki znak pojedinačno.

Na nezvanične rezultate uložena je jedna žalba takmičarskoj komisiji sa audio-snimkom u prilogu. Na osnovu tog snimka jednoj stanici su oduzeti poeni za vezu u kojoj je upisan jedan predat broj a ustvari je predat drugi broj. Posle rešavanja ove žalbe nije bilo promena u plasmanu tako da je plasman u svim kategorijama ostao nepromenjen a nezvanični rezultati su postali zvanični.

Čestitke pobednicima i zahvalnost svima koji su učestvovali u takmičenju. Nagrade i diplome će biti podeljene takmičarima u što kraćem roku.

TK "Novi Beograd 2016"

MS MIX - mala snaga (SSB+CW)

Place

Call

1per

QSO/Pts

2.per

QSO/Pts

3.per

QSO/Pts

4.per

QSO/Pts

Mult

Bad QSO

Good QSO

Points

1

YT3E

38/46

27/72

40/49

27/72

11

1

131

2629

2

YU1AB

37/36

29/72

34/31

32/80

11

7

125

2409

3

YU1AFP

25/34

27/70

31/38

26/70

11

3

106

2332

4

YT2AAA

32/40

29/76

30/38

29/76

10

2

118

2300

5

YT5R

23/32

23/64

25/34

27/72

11

0

98

2222

6

E7TT

29/37

22/60

34/33

28/72

11

4

109

2222

7

Z33A

24/21

22/62

25/34

23/64

11

3

91

1991

8

YU5DR

26/35

21/58

22/31

23/54

11

6

86

1958

9

E73JO

25/33

21/58

27/35

25/68

10

3

95

1940

10

YU1MI

28/24

16/46

29/35

17/48

11

11

79

1683

11

YU1ED

11/19

10/28

14/21

13/44

10

8

40

1120

12

YU1NIM

13/12

9/2

2/2

17/46

9

12

29

558

13

E78DG

2/2

1/0

21/17

1/0

6

6

19

114

 MS CW - mala snaga samo CW

Place

Call

1per

QSO/Pts

2.per

QSO/Pts

3.per

QSO/Pts

4.per

QSO/Pts

Mult

Bad QSO

Good QSO

Points

1

YU1ZZ

0/0

30/76

0/0

31/78

9

2

59

1386

2

YU7BL

27/0

26/52

27/0

28/72

9

2

106

1116

3

E73FDE

31/0

28/50

31/0

28/74

9

5

113

1116

4

YU1ACR

15/0

18/36

21/0

22/60

9

3

73

864

5

YU1HFG

0/0

24/46

0/0

24/46

9

2

46

828

6

YU1AR

25/0

21/58

1/0

0/0

9

3

44

522

 MS SSB - mala snaga samo SSB

Place

Call

1per

QSO/Pts

2.per

QSO/Pts

3.per

QSO/Pts

4.per

QSO/Pts

Mult

Bad QSO

Good QSO

Points

1

YT5X

35/44

0/0

37/46

0/0

11

0

72

990

2

YU2V

36/44

0/0

35/44

0/0

11

1

70

968

3

YT1RW

37/45

0/0

33/42

0/0

11

1

69

957

4

YU4ZZ

35/31

0/0

36/44

0/0

10

5

66

750

5

YT2AZD

25/33

0/0

27/36

0/0

9

1

51

621

6

YU7PEP

26/34

0/0

26/31

0/0

9

5

47

585

7

YU5PMT

20/27

0/0

18/25

0/0

9

4

34

468

8

YU2STR

15/9

0/0

17/26

0/0

8

6

26

280

9

YU1AN

25/25

0/0

7/5

0/0

8

2

30

240

10

9A5RPZ

11/9

0/0

16/14

0/0

9

4

23

207

11

E73GNO

8/7

0/0

13/13

0/0

9

1

20

180

VS MIX - velika snaga (SSB+CW)

Place

Call

1per

QSO/Pts

2.per

QSO/Pts

3.per

QSO/Pts

4.per

QSO/Pts

Mult

Bad QSO

Good QSO

Points

1

YT3X

38/47

31/80

36/43

31/78

11

3

133

2728

2

YU1EA

37/45

30/78

35/42

33/80

11

5

130

2695

3

YU1ANO

32/41

32/82

34/42

32/78

11

3

127

2673

4

YU7GL

31/39

27/68

35/44

31/80

11

3

121

2541

5

E77W

35/30

29/72

35/42

30/78

11

9

120

2442

6

YU7W

31/39

30/78

27/34

27/70

11

4

111

2431

7

9A1AA

38/45

28/72

33/40

30/78

10

5

124

2350

 Checklog: E74EBL, YT1AC, YT1KC, YT3C, YT3TPS, YT7M, YU1FJK, YU1KNO, YU5T

 

PRIJAVLJENI REZULTATI

 

KT Takmičenje na 80m "Novi Beograd 2016"

 09.04.2016.g.

 prijavljeni rezultati

Kratkotalasno takmičenje na 80m "Novi Beograd 2016" je održano 09.04.2016.g. sa početkom u 1600 UTC.

Učestvovala je 51 stanica, stim što nekoliko stanica nije poslalo svoje dnevnike. Na adresu takmičarske komisije su stigla 46 dnevnika od kojih su 9 korišćeni kao dnevnici za kontrolu.

Stanica YU1FJK koja donosi najviše poena je sve vreme radila na pozivanju CQ tokom takmičenja tako da su sve stanice učesnice imale mogućnost da urade QSO sa tom stanicom pod jednakim uslovima.

U donjim tabelama su prikazanai prijavljeni rezultati za 2016 godinu a sve dnevnike koji su poslati takmičarskoj komisiji mogu se preuzeti OVDE. Po izvršenoj kontroli dnevnika biće objavljeni i nezvanični rezultati.

Ovim putem se zahvaljujemo svim takmičarima koji su uzeli učešće u takmičenju a naročito onima koji su poslali svoje dnevnike.

TK "Novi Beograd 2016"

MS MIX - Mala snaga (CW+SSB)
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
YU1AB
37/46
29/76
34/43
32/82
11
2717
2
YT3E
38/47
27/72
40/49
27/72
11
2640
3
YU1AFP
25/34
27/72
31/40
26/70
11
2376
4
YT2AAA
32/41
29/76
30/39
29/76
10
2320
5
E7TT
29/38
22/62
34/34
28/74
11
2288
6
YU5DR
26/35
21/60
22/31
23/64
12
2280
7
YT5R
23/32
23/64
25/34
27/72
11
2222
8
YU1MI
28/37
16/50
29/38
17/52
12
2124
9
Z33A
24/33
22/62
25/34
23/64
11
2123
10
E73JO
25/34
21/60
27/36
25/68
10
1980
11
YU1ED
11/20
10/38
14/23
13/44
10
1250
12
YU1NIM
13/22
9/18
2/2
17/52
11
1034
13
E78DG
2/2
1/2
21/30
1/2
8
288
MS CW - Mala snaga samo CW
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
YU1ZZ
0/0
30/78
0/0
31/80
9
1422
2
E73FDE
0/0
28/74
0/0
28/74
9
1332
3
YU7BL
0/0
26/70
0/0
28/74
9
1296
4
YU1ACR
0/0
18/54
0/0
22/62
9
1044
5
YU1HFG
0/0
24/48
0/0
24/48
9
864
6
YU1AR
0/0
21/60
0/0
0/0
9
540
MS SSB - Mala snaga samo SSB
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
YT5X
35/44
0/0
37/46
0/0
11
990
2
YU2V
36/45
0/0
35/44
0/0
11
979
3
YT1RW
37/46
0/0
33/42
0/0
11
968
4
YU4ZZ
35/35
0/0
36/45
0/0
12
960
5
YU7PEP
26/35
0/0
26/35
0/0
10
700
6
YT2AZD
25/34
0/0
27/36
0/0
9
630
7
YU5PMT
20/29
0/0
18/27
0/0
9
504
8
YU2STR
15/24
0/0
17/26
0/0
10
500
9
E73GNO
8/17
0/0
13/13
0/0
9
270
10
YU1AN
25/25
0/0
7/7
0/0
8
256
11
9A5RPZ
11/11
0/0
16/16
0/0
9
243
VS MIX - Velika snaga (CW+SSB)
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
E77W
35/44
29/76
35/44
30/78
12
2904
2
YT3X
38/47
31/80
36/45
31/80
11
2772
2
YU1EA
37/46
30/78
35/44
33/84
11
2772
4
YU1ANO
32/41
32/82
34/43
32/82
11
2728
5
YU7GL
31/40
27/72
35/44
31/80
11
2596
6
YU7W
31/40
30/78
27/36
27/72
11
2486
7
9A1AA
38/47
28/74
33/42
30/78
10
2410
Dnevnici za kontrolu: E74EBL, YT1AC, YT1KC, YT3C, YT3TPS, YT7M, YU1FJK, YU1KNO, YU5T

 

 

PRAVILA

 

Povodom dana Novog Beograda - 10. aprila, radio-klub “Novi Beograd”

organizuje tradicionalno međunarodno QSO takmičenje na opsegu 3,5MHz

 

“NOVI BEOGRAD” 2016

Ove godine takmičenje se održava u znaku međunarodnog dana radio-amatera – 18. aprila

1. DATUM ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 09.04.2016. (subota)

2. VREME ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 16:00 – 18:00 UTC

3. PRAVO UČEŠĆA: Sve amaterske radio-stanice (YU i NON-YU), u skladu sa propisima koji važe u državi iz koje se ARS takmiči.

4. KATEGORIJE TAKMIČARA:
MS - Maksimalna snaga predajnika do 150 W [oznaka M]
A) MIX (CW+SSB)
B) CW
C) SSB

VS - Maksimalna snaga predajnika preko 150 W [oznaka V]
D) MIX (CW+SSB)
Učesnik u takmičenju se opredeljuje za jednu od 4 kategorije. Za MS kategorije moguće je raditi i CW i SSB, a prijaviti rezultat za CW ili SSB kategoriju. U tom slučaju neophodno je poslati dnevnik sa svim održanim vezama.

5. VRSTA EMISIJE: A1A (CW) i J3E (SSB)

6. FREKVENCIJE: Takmičenje se održava na opsegu 80m (3,5MHz): CW 3510-3580 kHz, SSB 3650-3775 kHz.

7. PERIODI:
Takmičenje je podeljeno u četiri perioda
I period od 16:00-16:29 UTC - samo SSB (18:00-18:29 MEZ)
II period od 16:30-16:59 UTC - samo CW (18:30-18:59 MEZ)
III period od 17:00-17:29 UTC - samo SSB (19:00-19:29 MEZ)
IV period od 17:30-17:59 UTC - samo CW (19:30-19:59 MEZ)

8. PODACI KOJI SE RAZMENJUJU U TAKMIČENJU: pozivni znak, RS-T, redni broj veze (počinje sa 001 i nastavlja se u svim periodima), oznaka množitelja i oznaka snage predajnika (primeri: 599 024 11 M, 59 002 21 V). Takmičari izvan Srbije (NON YU) kao oznaku množitelja daju broj 90 (primeri: 599 045 90 M, 59 039 90 V).

9. POENI:
- ispravna veza SSB donosi 1 poen
- ispravna veza CW donosi 2 poena
- ispravna veza SSB sa stanicom YU1FJK donosi 10 poena
- ispravna veza CW sa stanicom YU1FJK donosi 20 poena
ARS sa istim pozivnim znakom dozvoljeno je raditi samo u različitim periodima. Priznavaće se veze sa ARS čiji se pozivni znak nalazi u svakom od perioda u najmanje 5 takmičarskih dnevnika. Neispravne veze neće se računati u konačnom zbiru. Neispravnom vezom smatraće se i veze kod kojih se vreme u dnevnicima korespodenata razlikuje za više od 3 minuta. Svi dnevnici koji stignu u elektronskom obliku, biće obrađeni kroz program za kontrolu dnevnika.

10. MNOŽITELJI:
Množitelji (YU stanice) su prve dve brojke iz poštanskog broja lokacije-mesta na kojoj se ARS nalazi u vreme takmičenja (nije pozivni “telefonski” broj), a broj 90 je množitelj za NON-YU stanice.

Primer 1: 11 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 11000 do 11999;
Primer 2: 34 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 34000 do 34999, itd.Množitelj se računa samo jedan put u takmičenju, tj. ako je, na primer, množitelj 11 rađen u I periodu, u II, III i IV periodu se ne računa kao novi množitelj. Sopstveni množitelj se ne računa. Maksimalan broj množitelja je 22 (21+1), prema listi množitelja koja je sastavni deo ovih pravila.

11. DNEVNICI TAKMIČENJA TREBA DA BUDU U ELEKTRONSKOM OBLIKU I DA SADRŽE:
- Vreme (UTC); vrsta emisije; pozivni znak korespodenta; predate podatke (RS-T, redni br.); primljene podatke (RS-T, redni br., oznaka množitelja, oznaka snage predajnika).
- Naziv takmičenja, datum takmičenja, pozivni znak, ime i prezime ili naziv (za radio-klubove), adresu, oznaku sopstvenog množitelja, ukupan broj poena.
- Pod ”zbirnim listom” se za “elektronske” dnevnike smatraju podaci koji se nalaze u zaglavlju dnevnika “Cabrillo” oblika.

12. OBRAČUN POENA: [(zbir poena iz I perioda) + (zbir poena iz II perioda) + (zbir poena iz III perioda) + (zbir poena iz IV perioda)] x (broj različitih množitelja) = ukupan broj poena.

13. PLASMAN će se odrediti prema broju osvojenih poena. Ukoliko dva ili više takmičara budu imali isti broj poena prednost će imati takmičar sa manje neispravnih veza, zatim sa većim brojem množitelja, a zatim sa većim ukupnim brojem ispravnih veza.

14. NAGRADE i DIPLOME
NAGRADE će se dodeliti takmičarima za osvojeno prvo mesto u svakoj kategoriji ukoliko broj primljenih dnevnika, po kategoriji, bude veći od 5.
DIPLOME, sa naznakom plasmana, dodeliće se svim učesnicima plasiranim do 10-tog mesta u PDF formatu..

15. SLANJE DNEVNIKA ELEKTRONSKOM POŠTOM (E-MAIL): takmičarske dnevnike potrebno je poslati u elektronskom obliku, e-mail-om na adresu log@yu1fjk.org. Dnevnik treba poslati isključivo u TXT obliku. U naslovu e-poruke (Subject) treba staviti pozivni znak i kategoriju (primer: YU1KYX MIX MS). Preporučuje se “Cabrillo” oblik (.LOG ili .CBR). Rok za slanje dnevnika je 12.04.2016.g. do 23:59. Na svaki primljeni dnevnik biće poslata potvrda prijema u roku od 48 časa. Prijemom dnevnika smatraće se da su svi podaci u dnevniku istiniti i tačni i da se učesnik u takmičenju pridržavao pravila ovog takmičenja i propisa koji važe u zemlji iz koje se takmičio.

Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije do 25.05.2016.g. na web strani radio-kluba, http://www.yu1fjk.org/ , a termin dodele nagrada biće naknadno objavljen. Organizator zadržava pravo da nagradi i plasirane na 2 i 3 mestu, u zavisnosti od broja sponzora. Sponzori nagrada će biti objavljeni u rezultatima takmičenja i naglašeni na samim nagradama. Za tumačenje pravila takmičenja i donošenje odluka nadležna je komisija u sastavu YT1WA, YU0U i YU1RA.

 
 
Menadžer takmičenja
Zvonko Colja, YT1WA
Radio-klub "Novi Beograd" YU1FJK
Poštanski fah 35, 11070 Novi Beograd

Prilozi:

- lista množitelja

11-Beograd

12-Požarevac

14-Valjevo

15-Šabac

16-Leskovac

17-Vranje

18-Niš

19-Zajecar

21-Novi Sad

22-Sremska Mitrovica

23-Zrenjanin

24-Subotica

25-Sombor

26-Pancevo

31-Užice

32-Cacak

34-Kragujevac

35-Jagodina

36-Kraljevo

37-Kruševac

38-Kosovo i Metohija

90-NON-YU

(ukupno 22)


- primer “cabrillo” dnevnika

START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: CT Version 9.89.003
CALLSIGN: YU1KYX
NAME: Radio-klub
ADDRESS: Novobeogradska 14
ADDRESS: Beograd 11000
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
CLUB:
CLAIMED-SCORE: 650
CONTEST: NBGD-2014
OPERATORS: YU2XYZ
OPERATORS:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
CATEGORY: MS MIX
ARRL-SECTION: 11M

QSO: 3500 PH 2014-04-12 1601 YU1KYX 59 001 YU7BPQ 59 001 21V
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1612 YU1KYX 59 002 YT4TT 59 009 12V
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1624 YU1KYX 59 003 E73ECJ 59 011 90M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1631 YU1KYX 599 004 YU1GTU 599 012 14M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1635 YU1KYX 599 005 YT3Z 599 014 11V
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1640 YU1KYX 599 006 YU7AU 599 018 26M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1645 YU1KYX 599 007 E78AA 599 018 90M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1650 YU1KYX 599 008 YU1YM 599 016 19M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1659 YU1KYX 599 009 YU7AOP 599 019 23M
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1702 YU1KYX 59 010 YT2U 59 021 25M
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1713 YU1KYX 59 011 S58FA 59 022 90V
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1724 YU1KYX 59 012 YU1ABG 59 031 36M
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1727 YU1KYX 59 013 YU2EF 59 029 34V
QSO: 3500 PH 2014-04-12 1729 YU1KYX 59 014 YU5EQP 59 020 16V
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1731 YU1KYX 599 015 YU3W 599 028 22M
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1742 YU1KYX 599 016 YU1IG 599 049 32V
QSO: 3500 CW 2014-04-12 1759 YU1KYX 599 017 YU1NGR 599 030 16M

{/slider}{slider=Software}

Zahvaljujući Draganu YU7RL omogućeno je korišćenje programa N1MM u takmičenju "KT na 80m Novi Beograd 2016"

Ujedno se zahvaljujemo Draganu na uloženom trudu i u daljem tekstu sledi objašnjenje kako podesiti N1MM za rad u NBGD 2016 takmičenju.

Ovo objašnjenje je važilo i prošle godine, tako da je sve ostalo isto. Isti postupak je proban i sa N1MM Logger+, i sve funkcioniše dobro samo je možda raspored direktorijuma za smeštaj fajlova drugačiji u poređenju sa starijom verzijom N1MM.

Kako podesiti N1MM Logger za rad u KT takmičenju NBGD 2016

N1MM Logger je poznati besplatni program za beleženje veza u takmičenjima. Počev od verzije 10.3.4 u programu je omogućeno da sam korisnik definiše sebi neki specifični kontest koji nije obuhvaćen spiskom podržanih takmičenja.
Pre početka, proverite verziju vašeg N1MM i po potrebi uradite update. Za rad u NBGD potrebno je skinuti zip arhivu u kojoj se nalaze tri datotetke. Da bi ste skinuli potrebne fajlove kliknite OVDE.

Arhivu raspakujte i prekopirajte fajl NBGD.SEC i NBGD Call History. TXT File u folder gde se nalazi N1MM logger (npr. C:\Program Files\N1MM Logger\ ) a fajl (NBGD.UDC) u folder UserDefinedContests unutar N1MM Logger foldera (npr: C:\Program Files\N1MM Logger\UserDefinedContests\ ).

Kada u N1MM Loggeru krenete da otvorite LOG za novo takmičenje, u spisku će se pojaviti i NBGD. Kada odaberete NBGD takmičenje, pre zatvaranja ovog prozora potrebno je još učitati moguće množitelje – poštanske brojeve preko opcije Import Section List. Na osnovu ove liste, program će proveravati poštanske brojeve da li su ispravni. Spisak poštanskih brojeva je u fajlu NBGD.SEC .Pre startovanja je još potrebno upisati u prozoru za setovanje takmičenja u opciji "Sent Exchange" 001 21 V odnosno poštanski broj u kom se nalazite i V za veliku snagu ili M za malu snagu.

Kad se podigne program, potrebno je jos izvršiti Import Call History : File+Import+Import Call History. Pa NBGD Call History.

Program je ograničen na 60 minuta po periodu, 30minuta SSB i 30 minuta CW, da nebi u sledećim periodima dojavljivao duple veze zato je pre kontesta jako vazno podesiti časovnik na svom računaru.

Po završetku prvog perioda, je takođe preporučljivo da se uradi Update Call History with Curent Log., da bi u sledećem periodu isčitavao poštanske brojeve koji su u Call Histry.

Tools+Update Call History with Curent Log

Da bi sve objašnjeno radilo potrebno je i overiti Config+Call History Lookup.

P.S. Nemojte se strogo držati onoga što vam Call History pokaže. Slušajte i uzdajte se u ono što čujete. Call History je tu samo da Vam pomogne.

PLAKETE

Plakete koje su osvojili takmičari za osvojena prva mesta u svakoj kategoriji