ARMVS / RMZO

Radio-klub "Novi Beograd" ponovo realizuje projekat u saradnji sa Ministarstvom odbrane

Radio-klub "Novi Beograd" realizuje projekat pod nazivom "Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio mreže u vanrednim situacijama".

Projekat se realizuje na teritoriji Grada Beograda, u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, koje sufinansira projekat. Cilj projekta je afirmacija volonterizma i osećaja društvene odgovornosti u zaštiti u odbrani ljudskih života i imovine tokom vanrednih situacija na definisan, bezbedan i organizovan način. Projektne aktivnosti počinju od 1. avgusta ove godine i traju sve do 22. novembra. U periodu od gotovo četiri meseca, Radio-klub "Novi Beograd" će obučiti 12 radio-amatera za rad u vanrednim situacijama i 5 radio-amatera obučenih kroz prethodne ARMVS projekte za instruktore, kao i nabaviti deo neophodne opreme koja će olakšati rad u vanrednim situacijama. Obučavamo se i opremamo, u nadi da nam nikada neće zatrebati.

Ovo je četvrti projekat na kome naš klub sarađuje sa Ministarstvom odbrane, koje pruža veoma veliku podršku našim aktivnostima.

Pozivamo Vas da nam se pridružite!