O radio-amaterizmu

Šta je radio-amaterizam? Ko su radio-amateri?

Radio-amaterizam (engl. ham radio, amateur radio) je hobi u okviru tehničke kulture kojim se bavi oko 6 miliona ljudi širom sveta. Radio-operator, koji se još naziva i radio-amater, koristi savremene radio-stanice za komunikaciju sa ostalim radio-amaterima širom zemlje i sveta za javne potrebe, rekreaciju ili lično unapređenje.

Rođenje radio-amaterizma, kao i radija uopšteno, vezuje se za različite amaterske eksperimente. U prošlosti, radio-amateri su dali značajan doprinos nauci, tehnici, inžinjerstvu, industriji i javnim servisima. Istraživanja koja su sproveli radio-amateri su otvorila vrata novih industrija, stvorili nove ekonomije, unapredili nacije i spašavali živote i imovinu ljudi u nesrećama.

Radio-amateri koriste različite načine komuniciranje. Najčešći način komuniciranja je glasovni, koristeći frekventnu modulaciju (FM) ili jednobočno modulisani amplitudni signal (SSB) za prenos glasa. Radio-telegrafija čuvenim Morzeovim kodom je i dalje veoma popularna, uglavnom na kratkotalasnim frekventnim područjima.

Radio-amaterski operatori održavaju bežičnu komunikaciju sa prijateljima, članovima porodice ili potpunim strancima, stoga često pomažu svojim zajednicama u svrhu održavanja komunikacija u kriznim situacijama (nesreće, zemljotresi, poplave), a usput povećavaju svoje znanje o radio-tehnici i elektronici.

Da bi mogli da "dokažu" da su zaista održali vezu sa kolegom radio-amaterom iz neke veoma udaljene zemlje, radio-amateri razmenjuje takozvane QSL karte, na kojima jedni drugima šalju potvrdu o tome kada i na koji način su održali vezu. Danas su QSL karte često lepo dizajnirane, uz neki lični pečat ili čak imaju izgled svojevrsnih razglednica iz zemlje ili grada odakle su poslate, pa ih veliki broj radio-amatera rado prikuplja i čuva u albumima. Veliki broj radio-amatera sebe naziva "DX lovcima" ili "DX-erima", želeći da kažu da jure da ostvare radio-veze sa što više stanica i zemalja iz čitavog sveta, za šta postoji i veliki broj diploma.

Moderni PC računari su doveli do velike popularnosti digitalnih komunikacija u svetu radio-amaterizma. Samo neki primeri takvih komunikacija su npr. radio-teleprinter, paket-radio, PSK31 ili Echolink koji je spojio radioamatere sa lokalnih repetitora širom svijeta koristeći VoIP tehnologiju i internet. Drugi načini rada kao što su FT8 ili JT65 omogućavaju radioamaterima povezivanje čak i kada su nivoi signala jako mali.

Radio-amateri mogu koristiti i komunicirati preko satelita (najpoznatiji je OSCAR – Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) koristeći čak i mali ručni uređaj sa malom antenom. Takođe, radio-amateri koriste i naš prirodni satelit - Mesec ili čak jonizovane tragove meteora kao reflektore za odbijanje radio-talasa kako bi ostvarili što dalje veze.

Radioamateri koriste svoje lične ili klupske radio-stanice kako bi ostvarili kontakte sa ostalim radio-amaterima. Neki se uključuju u različite mreže radio-amatera sa zajedničkim interesima, a neki učestvuju u mnogobrojnim radio-amaterskim takmičenjima.

Radio-amaterska takmičenja (kontesti) su takmičenja kod kojih je u određenom vremenskom roku potrebno ostvariti što više radio-veza sa drugim radio-amaterima širom sveta. Najčešće se takmičenja održavaju tokom vikenda, a razlikujemo ih prema domaćem, međunarodnom i svetskom karakteru. Vremenski mogu biti u trajanju od jednog ili dva sata za lokalna do 48 sati za najveća svetska takmičenja.

Amaterska radio goniometrija (ARG) je još jedan segment radio-amaterizma, a spaja sport, tehniku i prirodu. Suština je pronaći određeni broj predjanika koji su sakriveni na terenu (takozvane lisice) pomoću radio-prijemnika koji se naziva goniomentar. Naš klub je bio izvršni organizator svetskog prvenstva u amaterskoj radio-goniometriji (ARDF World championship 2012) koje je održano na Kopaoniku 2012. godine.

Amaterska radio orijentacija (ARO) – slično kao (ARG) samo što takmičari pomoću goniometara vezanih očiju traže "lisice" u krugu prečnika 50 metara ili u zatvorenim sportskim dvoranama. Vreme traženja svih 5 odašiljača je 10 min, a 3 odašiljača 6 min. Amaterska radio orijentacija (ARO) je namenjena slepim osobama ali i svima ostalima koji se žele oprobati u ovoj aktivnosti.

Rad radio-amatera je reguliran pravilima Međunarodne agencije za telekomunikacije (ITU - International Telecommunication Union) koja je jedna od agnencija pod okriljem Ujedinjenih Nacija. Veliki broj frekventnih opsega je pod okriljem ITU dodeljen radio-amaterima za nekomercijalno eksperimentisanje prostiranja radio-talasa i radi tehničkog obrazovanja. Posebna frekventna područja su rezervirana i za satelitske komunikacije.

U svim državama sveta, pa tako i u Srbiji, radioamateri moraju položiti ispit na kojem pokazuju potreban nivo tehničkog znanja i razumevanje koncepta radio-amaterizma, što ih razlikuje od drugih servisa ograničenog tipa koji ne zahteva licenciranje (kao što je npr. Citizen's band - CB radio). Radio-amateri imaju puno više mogućnosti, te je zato neophodno da svojom licencom dokažu da znaju kako ne ometati druge službe i radio-amatere.

Kako postati radio amater u Srbiji?

1. Učlanite se u radio-klub. Član radio-kluba i Saveza radio-amatera Srbije može biti svaki građanin Republike Srbije. Jedini dokument koji radio-klub izdaje članovima je članska karta.

2. Svi zainteresovani članovi radio-kluba mogu da se obuče i polože stručne ispite za određene klase. Postoje 1., 2. i 3. klasa amaterskih radio-operatora (ARO), a obuka se vrši prema propisanom programu za naznačene klase koji utvrđuje Savez radio-amatera Srbije.

3. Po položenom ispitu pred komisijom koju imenuje Savez radio-amatera Srbije, polaznik obuke dobija diplomu za položen stručni ispit za određenu klasu. Diplomu može izdati jedino Savez Radioamatera Srbije ili neki od pokrajinskih saveza.

4. Nakon dobijanja diplome, podnosi se zahtev Savezu radio-amatera Srbije za izdavanje Potvrde o dodeljenom pozivnom znaku. Potrebno je da priložite diplomu o položenom radio-amaterskom ispitu, kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac zahteva za izdavanje pozivnog znaka. Za članove Saveza radio-amatera srbije, naknada za izdavanje potvrde se ne naplaćuje, dok ostali moraju da prilože i dokaz o uplati naknade za njeno izdavanje.

4. Na osnovu priložene diplome, popunjenog zahteva za izdavanje licence, potvrde koju izdaje Savez radio-amatera Srbije o dodeljenom pozivnom znaku, kopije lične karte ili očitane lične karte i plaćene takse Regulatornoj agenciji za telekomunikacije i poštanske usluge (RATEL), RATEL izdaje Licencu za kategoriju za koju je radio-amater položio ispit. Licenca važi 10 godina, nakon čega se obnavlja.

5. Nakon dobijanja Licence, podnosi se zahtev RATEL-u za dobijanje dozvole za korišćenje radio frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu. Da bi se dobila dozvola za ARS potreban je popunjen zahtev za izdavanje dozvole, kopija radio-amaterske licence za koju će dozvola biti vezana, kopija lične karte ili očitana lična karta i plaćena taksa za izdavanje dozvole. Pojedinačna dozvola za korišćenje radio frekvencija za ličnu amatersku radio-stanicu. Dozvola za rad amaterske radio-stanice važi 10 godina, nakon čega se obnavlja. Na jednoj dozvoli je moguće imati do maksimalno šest radio-uredjaja sa tačnim oznakama proizvođača, modela i seriskog broja svake od njih.

Iako cela procedura deluje komplikovano na prvi pogled, za sve naše članove koji polože ispit u našem klubu, sva potrebna papirologija će biti završena preko našeg radio-kluba, po sistemu ključ u ruke. Vaše je samo da naučite i položite ispit! O tome i uopšte o načinu obuke u našem klubu, možete saznati ako kliknete >>OVDE<<.

Ili, prijavite se na obuku:

 

Ukoliko ste zainteresovani za obuku za radio-amatera, molimo Vas da ostavite Vaše podatke. Kontaktiraće Vas predavači na obuci kako bi potvrdili Vašu prijavu i obavestili Vas o terminima i ostalim detaljima obuke.
Vaši podaci neće biti korišteni u druge svrhe osim navedenih.

Prijavite se za obuku:

DX kodeks ponašanja

 

DX kodeks ponašanja

Ja ću slušati i slušati, i zatim još slušati.
Pozvaću DX stanicu samo ukoliko mogu pravilno da je primim.
Neću se uzdati u podatke sa klastera i neću pozivati DX stanicu dok nebudem siguran u ispravnost njenog pozivnog znaka.
Neću ometati rad DX stanice niti bilo koga ko je poziva i nikada se neću podešavati na frekvenciji gde DX stanica poziva ili nekoj drugoj frekvenciji gde DX stanica sluša.
Sačekaću DX stanicu da završi vezu pre nego je pozovem.
Uvek ću uputiti svoj pozivni znak u celosti.
Uputiću poziv a zatim ću slušati jedan razuman period. Neću stalno pozivati.
Neću pozivati DX stanicu dok ona poziva drugu stanicu, a ne mene.
Neću emitovati kada DX stanica pita za pozivni znak koji nije sličan mom.
Neću pozivati kada DX stanica poziva drugo geografsko područje različito od mog.
Kada me operator na DX stanici pozove, neću ponavljati svoj pozivni znak osim ako sam siguran da ga nije ispravno primio.
Biću zahvalan kada ostvarim kontakt sa DX stanicom.
Poštovaću druge radio-amatere i ponašaću se na način da zadobijem njihovo poštovanje.