ARMVS / RMZO

Konkurs Ministarstva Odbrane za 2014

Ministarstvo Odbrane Republike Srbije je 22.10.2014.g. na svom sajtu na web stranici http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=7360 objavilo javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2014.g.

Radio-klub "Novi Beograd" je konkurisao na ovom konkursu priloživši svu traženu dokumentaciju za prijavu na konkurs kao i projektnu dokumentaciju. Naravno, kao i obično, na izradi projektne dokumentacije, najviše su se angažovali Siniša Radulović YU1RA i Zoran Vukelić YU1EP. Projektna dokumentacija je predata i sada samo treba sačekati odgovor MO R.Srbije.