KT takmičenje na 80m "NBGD"

KT na 80m NBGD 2013

ERROR_FILE

KT Takmičenje na 80m, "Novi Beograd 2013" - podaci

{slider= Konačni rezultati}

KT takmičenje Novi Beograd 2013

Zvanični rezultati

KT takmičenje na 80m "Novi Beograd 2013" je završeno. Ove godine, takmičenje je održano povodom dana Novog Beograda kao i međunarodnog dana radio-amatera 18.april. U donjim tabelama su prikazani zvanični rezultati. Na nezvanične rezultate takmičarska komisija je primila 2 žalbe od jedne stanice i obe su pozitivno rešene na osnovu audio-snimaka koji su bili u prilogu. Shodno odluci komisije i rezultati su korigovani u donjim tabelama. Stanica YT1AC je tokom takmičenja davala u razmeni povremeno "V" a povremeno "M" tako da su svim stanicama koje su imale vezu sa stanicom YT1AC bez obzira šta su primile u razmeni, veze priznate. Dnevnik stanice YT1CS je svrstan u dnevnike za kontrolu jer je dnevnik neupotrebljiv (u mnogim vezama nije prikazano vreme rada, vrsta rada kao i nepotpune razmene bez slova "V" ili "M"). Klikom na pozivni znak možete pogledati err fajlove sa prikazanim vezama za koje su oduzeti poeni kao i sa razlogom oduzimanja poena. Na linku sa leve strane mogu se preuzeti svi dnevnici u zip formatu, koji su poslati takmičarskoj komisiji u originalnom obliku.

Napominjemo da su stanice članova RK Novi Beograd, kao i klubske stanice radio-kluba posebno označene u donjim tabelama i rangirane shodno svojim ostvarenim rezultatima ali ne participiraju za nagrade koje dodeljuje klub pobednicima takmičenja kao izraz korektnosti.

Vreme i mesto dodele nagrada i diploma pobednicima i ostalim učesnicima u takmičenju će biti objavljeni na vreme. Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešće u takmičenju i svojom aktivnošću uveličali praznik Novog Beograda.

Takmičarska komisija
"Novi Beograd 2013"
log@yu1fjk.org

MS MIX
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
- QSO
+ QSO
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
45/51
34/82
39/48
33/82
18
6
145
4734
2
32/32
30/74
37/46
36/84
18
5
132
4248
3
37/43
29/76
37/43
30/78
17
6
127
4080
4
35/44
37/84
35/43
24/48
18
5
126
3942
5
22/31
27/72
27/36
30/78
17
0
106
3689
-
29/37
23/64
24/31
30/74
17
5
101
3502
6
29/35
31/62
27/36
27/48
18
15
99
3258
7
32/29
19/32
27/27
29/74
17
7
100
2754
-
24/23
28/48
0/0
0/0
18
5
47
1278
8
25/20
9/14
25/30
13/42
12
12
60
1272
9
0/0
0/0
28/36
17/48
13
3
42
1092
MS CW
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
- QSO
+ QSO
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
0/0
32/82
0/0
31/80
14
0
63
2268
2
0/0
31/80
0/0
31/78
13
1
61
2054
3
0/0
26/70
0/0
30/76
13
1
55
1898
4
26/33
35/74
0/0
30/76
12
10
81
1800
5
0/0
26/66
0/0
31/76
12
4
53
1704
6
0/0
30/70
0/0
31/72
11
8
53
1562
7
0/0
27/64
0/0
26/38
12
11
42
1224
8
0/0
15/48
0/0
10/12
7
4
21
420
9
0/0
8/14
0/0
0/0
7
1
7
98
MS SSB
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
- QSO
+ QSO
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
42/47
29/72
36/45
32/80
18
7
132
1656
2
36/35
0/0
45/53
0/0
18
2
79
1584
3
42/40
29/74
39/47
31/78
18
5
136
1566
4
35/44
0/0
33/41
0/0
17
1
67
1445
5
31/38
0/0
33/42
0/0
16
2
62
1280
6
30/39
0/0
35/40
0/0
16
4
61
1264
7
30/39
0/0
29/34
0/0
17
4
55
1241
-
24/32
0/0
27/36
0/0
16
1
50
1088
8
23/30
0/0
26/34
0/0
15
3
46
960
9
26/26
0/0
30/35
0/0
14
4
52
854
10
24/23
0/0
27/24
0/0
15
4
47
705
12
12/12
0/0
14/21
0/0
14
2
24
462
13
14/13
0/0
14/22
0/0
13
2
26
455
14
10/10
0/0
0/0
0/0
7
0
10
70
15
8/7
0/0
0/0
0/0
6
1
7
42
VS MIX
Mesto
P.znak
I period
II period
III period
IV period
Mults
- QSO
+ QSO
Poena
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
QSO/pts
1
45/53
37/92
41/50
34/86
18
1
156
5058
2
46/53
34/84
41/50
33/84
18
3
151
4878
3
43/51
34/84
41/50
33/82
18
3
148
4806
4
47/56
36/80
36/44
31/80
18
6
144
4680
5
45/54
36/86
40/49
33/84
17
2
152
4641
6
36/44
27/72
34/42
26/69
18
2
121
4086
7
41/46
28/70
36/44
31/76
17
9
127
4012
-
34/32
35/66
44/41
34/68
18
7
140
3726
Dnevnici za kontrolu: E73MS, E74EBL, S56A, YT1AC, YT1CS, YT1FZ, YU15OTC, YU5DR, YU7AOP

{/slider}{slider= Pravila}

Radio-klub “Novi Beograd”
organizuje tradicionalno međunarodno QSO takmičenje na opsegu 3,5MHz

“NOVI BEOGRAD 2013”


1. DATUM ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 13.04.2013. (subota)

2. VREME ODRŽAVANJA TAKMIČENJA: 16:00 – 18:00 UTC

3. PRAVO UČEŠĆA: Sve amaterske radio-stanice (YU i NON-YU), u skladu sa propisima koji važe u državi iz koje se ARS takmiči.

4. KATEGORIJE TAKMIČARA:
MS - Maksimalna snaga predajnika do 150 W [oznaka M]
A) MIX (CW+SSB)
B) CW
C) SSB

VS - Maksimalna snaga predajnika preko 150 W [oznaka V]
D) MIX (CW+SSB)
Učesnik u takmičenju se opredeljuje za jednu od 4 kategorije. Za MS kategorije moguće je raditi i CW i SSB, a prijaviti rezultat za CW ili SSB kategoriju. U tom slučaju neophodno je poslati dnevnik sa svim održanim vezama.

5. VRSTA EMISIJE: A1A (CW) i J3E (SSB)

6. FREKVENCIJE: Takmičenje se održava na opsegu 80m (3,5MHz): CW 3510-3580 kHz, SSB 3650-3775 kHz.

7. PERIODI:
Takmičenje je podeljeno u četiri perioda
I period od 16:00-16:29 UTC - samo SSB (18:00-18:29 MEZ)
II period od 16:30-16:59 UTC - samo CW (18:30-18:59 MEZ)
III period od 17:00-17:29 UTC - samo SSB (19:00-19:29 MEZ)
IV period od 17:30-17:59 UTC - samo CW (19:30-19:59 MEZ)

8. PODACI KOJI SE RAZMENJUJU U TAKMIČENJU: pozivni znak, RS-T, redni broj veze (počinje sa 001 i nastavlja se u svim periodima), oznaka množitelja i oznaka snage predajnika (primeri: 599 024 11 M, 59 002 21 V). Takmičari izvan Srbije (NON YU) kao oznaku množitelja daju broj 90 (primeri: 599 045 90 M, 59 039 90 V).

9. POENI:
- ispravna veza SSB donosi 1 poen
- ispravna veza CW donosi 2 poena
- ispravna veza SSB sa stanicom YU1FJK donosi 10 poena
- ispravna veza CW sa stanicom YU1FJK donosi 20 poena
ARS sa istim pozivnim znakom dozvoljeno je raditi samo u različitim periodima. Priznavaće se veze sa ARS čiji se pozivni znak nalazi u svakom od perioda u najmanje 5 takmičarskih dnevnika. Neispravne veze neće se računati u konačnom zbiru. Neispravnom vezom smatraće se i veze kod kojih se vreme u dnevnicima korespodenata razlikuje za više od 3 minuta. Svi dnevnici koji stignu u elektronskom obliku, biće obrađeni kroz program za kontrolu dnevnika.

10. MNOŽITELJI:
Množitelji (YU stanice) su prve dve brojke iz poštanskog broja lokacije-mesta na kojoj se ARS nalazi u vreme takmičenja (nije pozivni “telefonski” broj), a broj 90 je množitelj za NON-YU stanice.

Primer 1: 11 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 11000 do 11999;
Primer 2: 34 je množitelj za sve ARS čija je lokacija sadržana u poštanskim brojevima od 34000 do 34999, itd.Množitelj se računa samo jedan put u takmičenju, tj. ako je, na primer, množitelj 11 rađen u I periodu, u II, III i IV periodu se ne računa kao novi množitelj. Sopstveni množitelj se ne računa. Maksimalan broj množitelja je 22 (21+1), prema listi množitelja koja je sastavni deo ovih pravila.

11. DNEVNICI TAKMIČENJA TREBA DA BUDU U ELEKTRONSKOM OBLIKU I DA SADRŽE:
- Vreme (UTC); vrsta emisije; pozivni znak korespodenta; predate podatke (RS-T, redni br.); primljene podatke (RS-T, redni br., oznaka množitelja, oznaka snage predajnika).
- Naziv takmičenja, datum takmičenja, pozivni znak, ime i prezime ili naziv (za radio-klubove), adresu, oznaku sopstvenog množitelja, ukupan broj poena.
- Pod ”zbirnim listom” se za “elektronske” dnevnike smatraju podaci koji se nalaze u zaglavlju dnevnika “Cabrillo” oblika.

12. OBRAČUN POENA: [(zbir poena iz I perioda) + (zbir poena iz II perioda) + (zbir poena iz III perioda) + (zbir poena iz IV perioda)] x (broj različitih množitelja) = ukupan broj poena.

13. PLASMAN će se odrediti prema broju osvojenih poena. Ukoliko dva ili više takmičara budu imali isti broj poena prednost će imati takmičar sa manje neispravnih veza, zatim sa većim brojem množitelja, a zatim sa većim ukupnim brojem ispravnih veza.

14. NAGRADE i DIPLOME
NAGRADE će se dodeliti takmičarima za osvojeno prvo mesto u svakoj kategoriji ukoliko broj primljenih dnevnika, po kategoriji, bude veći od 5.
DIPLOME, sa naznakom plasmana, dodeliće se svim učesnicima plasiranim do 10-tog mesta.

15. SLANJE DNEVNIKA ELEKTRONSKOM POŠTOM (E-MAIL): takmičarske dnevnike potrebno je poslati u elektronskom obliku, e-mail-om na adresu log@yu1fjk.org. Dnevnik treba poslati isključivo u TXT obliku. U naslovu e-poruke (Subject) treba staviti pozivni znak i kategoriju (primer: YU1KYX MIX MS). Preporučuje se “Cabrillo” oblik (.LOG ili .CBR). Rok za slanje dnevnika je 21.04.2013.g. do 23:59. Na svaki primljeni dnevnik biće poslata potvrda prijema u roku od 48 časa. Prijemom dnevnika smatraće se da su svi podaci u dnevniku istiniti i tačni i da se učesnik u takmičenju pridržavao pravila ovog takmičenja i propisa koji važe u zemlji iz koje se takmičio.

Rezultati takmičenja biće objavljeni najkasnije do 25.05.2013.g. na web strani radio-kluba, http://www.yu1fjk.org/ , a termin dodele nagrada biće naknadno objavljen. Organizator zadržava pravo da nagradi i plasirane na 2 i 3 mestu, u zavisnosti od broja sponzora. Sponzori nagrada će biti objavljeni u rezultatima takmičenja i naglašeni na samim nagradama. Za tumačenje pravila takmičenja i donošenje odluka nadležna je komisija u sastavu YT1WA, YU0U i YU1RA.

 
 
Menadžer takmičenja
Zvonko Colja, YT1WA
<yt1wa@yu1fjk.org>
Radio-klub "Novi Beograd" YU1FJK
Poštanski fah 35, 11070 Novi Beograd
<rklub@yu1fjk.org>

Prilozi:

- lista množitelja

11-Beograd

12-Požarevac

14-Valjevo

15-Šabac

16-Leskovac

17-Vranje

18-Niš

19-Zajecar

21-Novi Sad

22-Sremska Mitrovica

23-Zrenjanin

24-Subotica

25-Sombor

26-Pancevo

31-Užice

32-Cacak

34-Kragujevac

35-Jagodina

36-Kraljevo

37-Kruševac

38-Kosovo i Metohija

90-NON-YU

(ukupno 22)


- primer “cabrillo” dnevnika

START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: CT Version 9.89.003
CALLSIGN: YU1KYX
NAME: Radio-klub
ADDRESS: Novobeogradska 14
ADDRESS: Beograd 11000
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
CLUB:
CLAIMED-SCORE: 650
CONTEST: NBGD-2014
OPERATORS: YU2XYZ
OPERATORS:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
SOAPBOX:
CATEGORY: MS MIX
ARRL-SECTION: 11M

QSO: 3500 PH 2013-04-13 1601 YU1KYX 59 001 YU7BPQ 59 001 21V
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1612 YU1KYX 59 002 YT4TT 59 009 12V
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1624 YU1KYX 59 003 E73ECJ 59 011 90M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1631 YU1KYX 599 004 YU1GTU 599 012 14M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1635 YU1KYX 599 005 YT3Z 599 014 11V
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1640 YU1KYX 599 006 YU7AU 599 018 26M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1645 YU1KYX 599 007 E78AA 599 018 90M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1650 YU1KYX 599 008 YU1YM 599 016 19M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1659 YU1KYX 599 009 YU7AOP 599 019 23M
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1702 YU1KYX 59 010 YT2U 59 021 25M
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1713 YU1KYX 59 011 S58FA 59 022 90V
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1724 YU1KYX 59 012 YU1ABG 59 031 36M
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1727 YU1KYX 59 013 YU2EF 59 029 34V
QSO: 3500 PH 2013-04-13 1729 YU1KYX 59 014 YU5EQP 59 020 16V
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1731 YU1KYX 599 015 YU3W 599 028 22M
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1742 YU1KYX 599 016 YU1IG 599 049 32V
QSO: 3500 CW 2013-04-13 1759 YU1KYX 599 017 YU1NGR 599 030 16M
END-OF-LOG
 

{/slider}