ARMVS / RMZO

Održano treće u nizu predavanje za ARMVS obuku

U sklopu projekta koji Radio-klub "Novi Beograd" sprovodi zajedno sa Ministarstvom odbrane kao partnerom ("Uvećanje operativnih kapaciteta amaterske radio-mreže u vanrednim situacijama"), održano je i treće trosatno predavanje. Ovog puta, polaznici su nakon odslušanih izlaganja predavača imali prilike da se i sami okušaju u radu simulirane radio-mreže. Svakom polazniku je bilo dodeljeno zaduženje da se u okviru simulacije prijavi upravnoj stanici i prenosi telegrame izmedju upravne stanice i subjekta kome je dodeljen (hitna pomoć, vatrogasci, spasilačke službe, policija, i sl.).