KT Takmičenja

KT takmičenje na 80m "40 godina YU1AAV"

U okviru obeležavanja 40 godina od osnivanja "Radio-sekcije KOZARA" koja ima dodeljen pozivni znak YU1AAV održano je kratko-talasno takmičenje na 80 metarskom opsegu pod nazivo "40 godina YU1AAV". Takmičenje je održano 28.09.2018.g. sa početkom u 1700 UTC u trajanju od 60 minuta, podeljeno u 4 perioda po 15 minuta. Ovako kratki periodi su izazov za svakog radio-amatera gde mogu da pokažu svoje sposobnosti i umeće što se i pokazalo tokom takmičenja. Posećenost tj. broj učesnika u takmičenju je bio zadovoljavajući za domaće prilike. Od učesnika u takmičenju, primljeno je 37  dnevnika svrstanih u 3 kategorije.

Takmičarska komisija je obradila dnevnike u roku propisanom pravilima i objavila rezultate na namenskom sajtu SRSa koji se bavi takmičenjima u organizaciji SRSa i klubova članova SRSa www.radiosport.org.rs/HF U tabelama zvaničnih rezultata, pružena je mogućnost takmičarima da mogu preuzeti svoje diplome u PDF formatu, što je danas postalo uobičajeno u svim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ranije su se diplome štampale i slale poštom a danas, razvojem interneta PDF diplome su postale standardan način dodele diploma. Rezultati se mogu pogledati na REZULTATI "40 godina YU1AAV"  izborom takmičenja u ponudi a pravila takmičenja se mogu pogledati na PRAVILA TAKMIČENJA

21.10.2018.g. na centralnoj svečanosti povodom 40.g. od osnivanja sekcije "Kozara" su između ostalog podeljene i nagrade-pehari pobednicima iz sve 3 kategorije. Pehare su dobili takmičari koji su se plasirali u prva 3 mesta u svakoj kategoriji. Ovo takmičenje je svakako uveličalo jubilej a isto tako doprinelo i afirmaciji sekcije a i radio-kluba Novi Beograd u domaćoj i međunarodnoj radio-amaterskoj javnosti.

Zahvalnost svim učesnicima u takmičenju kao doprinosu obeležavanja jednog ovako retkog jubileja.