ARMVS / RMZO

Nastava za naprednu grupu

U sklopu projekta „Amaterske radio komunikacije u vanrednim okolnostima" i nastave za naprednu grupu, održano je predavanje o digitalnim vrstama rada. Predavanje je vodio Ranko Levi YU1KT.
Složili smo se da je dva časa malo za ovu tematiku, pa smo se dogovorili da se u bliskoj budućnosti za sve zainteresovane, predavanje ponovi i proširi novim temama. Želimo da približimo ovaj vid komunikacija našim članovima.